نمایه شرکت


نمایه اطلاعاتی در مورد نویسنده، سازنده و صاحب وبلاگ ارائه می دهد. مشخصات وبلاگ به یک صفحه اشاره دارد که خوانندگان را با اطلاعات اضافی درباره نویسنده به اشتراک می گذارد تا بتوانند با وبلاگ و نویسنده خود ارتباط برقرار کنند.

برای خوانندگان وبلاگ خیلی جالب است که بفهمید نویسنده چه توصیفی دارد. به عنوان مثال، چه سنی چه کسی است، چه نوع از حرفه ها و حتی چه ورزشی تیم مورد علاقه اش چیست؟ این اطلاعات می تواند بسیار جالب تر باشد، مخصوصا وقتی که نوشته های وبلاگ خاص هستند.