چرم شترمرغ کراست


اﻣﺮوزه ﭼﺮم ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﺤـﺼﻮل ﻟـﻮﮐﺲ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺎزار اروﭘﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . پوست شترمرغ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﮐﺮوﻣﯽ، آﻟﺪﺋﯿﺪی، ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ و آﻟﻮم دﺑﺎﻏﯽ ﻣﯽﺷﻮد.زیبایی منحصر به فرد، مقاومت ، لطافت و استحکام از مشخصات چرم شتر مرغ است.در مقایسه با سایر چرم ها، چربی طبیعی که در پوست شتر مرغ وجود دارد باعث انعطاف پذیری و مقاوم بودن آن در مقابل خشکی و ترک خوردگی می شود.
وجه تمایز و زیبا کننده چرم این حیوان وجود نقاط مربوط به فولیکول‌های ساقه پر بر روی سطح آن است.

عمده محصولات تولیدشده از چرم تولید شده شترمرغ شامل انواع کیف های دستی ،کفش، پوتین ، کت و پالتو است.سالن های مد اروپایی سالهای متمادی است که از چرم شترمرغ برای تهیه کیف استفاده می کنند. البته در آمریکابیشتر از چرم این حیوان برای تولید چکمه و کمربنداستفاده می شد.
به واسطه لطافت منحصر بفرد چرم شترمرغ برخی کارخانجات اتومبیل سازی و یا تولید کنندگان وسائل جانبی خودرو نیز طی سالهای اخیر از این محصول برای تولید روکش صندلی،داشبورد، خاک گیر دنده، روکش فرمان و حتی روکش در خودروهای گران قیمت استفاده کرده اند.
استفاده از چرم شترمرغ برای تزیینات اتومبیل بیشتر در اروپا متداول است.