محصولات ما

چرم شترمرغ کراست

اﻣﺮوزه ﭼﺮم ﺷـﺘﺮﻣﺮغ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﺤـﺼﻮل ﻟـﻮﮐﺲ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺎزار اروﭘﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ . پوست شترمرغ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻬﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ، ﮐﺮوﻣﯽ، آﻟﺪﺋﯿﺪی، ﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ و آﻟﻮم دﺑﺎﻏﯽ ﻣﯽﺷﻮد.زیبایی منحصر به فرد، مقاومت ، لطافت و استحکام از مشخصات چرم شتر مرغ است.در مقایسه با سایر چرم ها، چربی طبیعی که در پوست شتر مرغ وجود دارد باعث انعطاف پذیری و مقاوم بودن آن در مقابل خشکی و ترک خوردگی می شود.
وجه تمایز و زیبا کننده چرم این حیوان وجود نقاط مربوط به فولیکول‌های ساقه پر بر روی سطح آن است.

چرم گاوی کراست

یکی از مسائل مهم و کلیدی در مورد چرمهای کراست، درجه یک بودن و در واقع میزان کیفیت آنهاست که هم در سطح داخلی و هم برای صادرات دارای اهمیت ویژه است، چرا که در صورت مرغوب بودن محصولی هم که از آنها تهیه می شود قطعا باکیفیت و مناسب خواهد بود.از چرم کراست گاوی علاوه بر تولید انواع محصولاتی همچون کیف و کفش و … که معمول محسوب می شوند، برای حکاکی نیز کارایی دارند و از این رو، هنرمندان می توانند از آنها به خوبی بهره بگیرند.از سوی دیگر، چرم کراست چون دارای ارزش افزوده است و خام محسوب نمی شود، برای صادرات هم هیچ مشکلی ندارد و عوارض گمرکی به آن تعلق نمی گیرد، بنابراین صادرکنندگان عزیز نیز می توانند به عنوان یکی از محصولات خوب و ساخت ایران روی آن حساب کنند.